Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Installatie & montage in Nederland & België

+4100 kroonluchter projecten wereldwijd

Showroom met +250 kroonluchters

Derde generatie familiebedrijf - sinds 1943

Privacy Beleid

Privacy Beleid

1. Verzameling en gebruik van gegevens

Groenensteyn verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

2. Delen van gegevens met derden
We kunnen uw gegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer we gebruikmaken van externe dienstverleners voor verzending en logistiek. Deze derden hebben alleen toegang tot de noodzakelijke gegevens en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

3. Opslag en beveiliging van gegevens
Wij slaan uw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier op. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatig gebruik.

4. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact op met onze klantenservice voor het uitoefenen van uw rechten.


5. Bewaartermijnen
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Indien er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, houden we ons daaraan.

Neem bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid contact op met onze klantenservice:
E-mail: info@groenensteyn.com
Telefoonnummer: +31 20 261 2375

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Groenensteyn. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden gepubliceerd en de ingangsdatum wordt bijgewerkt. Voorgaande versies van het privacybeleid komen dan te vervallen.


Gegevensverwerking bij Groenensteyn

Webwinkelsoftware - Shopify:
Onze webwinkel is ontwikkeld met behulp van de software van Shopify.
 Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden gedeeld met Shopify.
Shopify heeft toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden en zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
Shopify is contractueel verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens.
Shopify maakt gebruik van cookies voor technische informatie, maar verzamelt en slaat geen persoonsgegevens op.
Shopify kan verzamelde gegevens binnen het eigen concern delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
• Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.
• Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, wat betekent dat uw gegevens mogelijk in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Webhosting - Shopify:
 We maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Shopify.
 Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden.
 Shopify kan metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, maar deze bevatten geen persoonsgegevens.
 Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 Shopify is contractueel verplicht tot geheimhouding.

E-mail en mailinglijsten - Shopify:
 Voor ons zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van Shopify.
 Shopify heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens te voorkomen.
 Shopify heeft geen toegang tot ons postvak en behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors - Mollie:
 Voor de betalingsafhandeling in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie.
 Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaats en betaalgegevens, zoals bankrekening- of creditcardnummer.
 Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 Mollie kan uw gegevens gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en geanonimiseerde gegevens met derden delen.
 De genoemde waarborgen met betrekking tot gegevensbescherming zijn ook van toepassing wanneer Mollie derden inschakelt.
 Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verzenden en logistiek bij Groenensteyn:

PostNL
 Voor de levering van uw bestelling maken we gebruik van de diensten van PostNL.
 We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, zodat zij de levering kunnen uitvoeren.
 PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 Indien PostNL onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen verstrekt.

DHL
 Voor de levering van uw bestelling maken we gebruik van de diensten van DHL.
We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL, zodat zij de levering kunnen uitvoeren.
DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Indien DHL onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen verstrekt.

Fedex
Voor de levering van uw bestelling maken we gebruik van de diensten van Fedex.
We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Fedex, zodat zij de levering kunnen uitvoeren.
Fedex gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Indien Fedex onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen verstrekt.

UPS
Voor de levering van uw bestelling maken we gebruik van de diensten van UPS.
We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS, zodat zij de levering kunnen uitvoeren.
UPS gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Indien UPS onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen verstrekt.


  Het doel van de gegevensverwerking bij Groenensteyn

  Algemeen doel van de verwerking
  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening.
  We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
  Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

  Automatisch verzamelde gegeven
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.
  Deze gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In sommige gevallen kan Groenensteyn wettelijk verplicht worden om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.
  We zullen ons echter binnen de mogelijkheden die de wet biedt verzetten tegen het delen van uw gegevens.

  Bewaartermijnen
  We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent.
  Als u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, zullen we uw klantprofiel bewaren en dit opvatten als een verzoek tot verwijdering van uw gegevens.
  We moeten facturen met uw (persoons)gegevens bewaren vanwege toepasselijke administratieve verplichtingen.

  Uw rechten
  U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken in te zien, te laten rectificeren, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid aan te vragen.
  U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken, en we zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.
  Indien nodig kunnen we u vragen zich te legitimeren voordat we afschriften of kopieën van uw gegevens verstrekken.
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat we uw gegevens op een verkeerde manier gebruiken

  Inzagerecht
  U heeft het recht om de gegevens die door Groenensteyn worden verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of daaruit herleidbaar zijn, in te zien.
  U kunt een verzoek indienen en binnen 30 dagen een reactie ontvangen.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen ze u een kopie van alle gegevens, inclusief een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

  Rectificatierecht
  U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
  U kunt een verzoek indienen en binnen 30 dagen een reactie ontvangen.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen ze u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  U kunt een verzoek indienen en binnen 30 dagen een reactie ontvangen.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen ze u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Groenensteyn worden verwerkt, door een andere partij te laten uitvoeren.
  U kunt een verzoek indienen en binnen 30 dagen een reactie ontvangen.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen ze u afschriften of kopieën van alle gegevens die zij over u hebben verwerkt.

   Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groenensteyn. Bij een gegrond bezwaar zullen ze de verwerking staken en afschriften/kopieën van de gegevens ter beschikking stellen.
  U heeft ook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

   Coockies
  Google Analytics: Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de "Analytics"-dienst. We maken gebruik van deze dienst om het gedrag van bezoekers op onze website bij te houden en rapportages te genereren. Het is mogelijk dat Google op basis van geldende wet- en regelgeving verplicht is om inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google echter niet toegestaan om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.
  Cookies van derde partijen: Indien er softwareoplossingen van derde partijen worden gebruikt die cookies plaatsen, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.
  Wijzigingen in het privacybeleid: Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd te vinden op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de verwerking van reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.

  Contactgegevens
  Groenensteyn
  Herengracht 420
, 1017BZ, Amsterdam, 
Nederland
  E-mail adres: info@groenensteyn.com
  Telefoonnummer: +31 20 261 2375
  KvK-nummer: 89726634